Snapphanarna

Snapphanarna 

Året är nu 2046, sedan det nya Sverige bildades har ett generationsskifte skett, de som var unga och arga under tiden för upploppen har stadgat sig och accepterat situationen de befinner sig i. Vi är ett produktivt folk i ett land som stadigt går framåt. Vår prövotid i Världsrådet har sedan länge passerat och vi är nu istället en av de fem länder som leder samarbetet. Sedan ombildandet har offentlig rösträtt avskaffats, för att få rösträtt måste man uppfylla så många krav att det i realiteten är omöjligt att få den om man inte föds in i ”det fina folket”. Förbundet har med stor majoritet vunnit de senaste fem valen och Sverige fortsätter på den inslagna vägen med ökad övervakning och stenhårt militäriskt styre från huvudstaden i Göteborg. Det finns sätt att till viss del kringgå övervakningen genom att hacka de mobila enheterna men sen det infördes rabatterade försäkringskostnaderna om man låter installera övervakning även i sina hem har inneburit att ”storebrors” kontroll alltjämt ökar i samhället.


Brottsligheten ligger såpass nära noll att många av de som döms för exempelvis mord skickas till de förmodade arbetslägren i norr trots att de egentligen skulle dömts till döden. Man antar att detta beror på att regeringen med tiden blivit tvungna att förlita sig på gratis arbetskraft för att ha råd med de kostnader det innebär att övervaka hela sin population. Vi är ett folkslag som medvetet sålt vår frihet och därmed våra själar för att gynna det allmännas bästa.


Detta måste få ett slut, vi vägrar att likt våra föräldrar böja huvudet medan överheten spottar på oss. Vi kan inte nöja oss med att bara leva på det vi blir tilldelade, vi kräver att få fatta våra egna beslut, att leva efter våra egna drömmar och att få tillbaka den frihet som våra föräldrars generation gett bort utan vår tillåtelse. Vi kräver ett demokratiskt styre där alla får komma till tals och där man kan kritisera ledningen utan att skickas in i slaveri som straff.


Det har nyligen upptäckts att många av de kameror som gått sönder på landsbygden bara reparerats så att de ser fungerande ut, detta är troligen ytterligare ett steg för staten att spara in på pengar och detta är något vi kan utnyttja. Flera små motståndsgrupper har bildats, en del med hjälp av de fria gammalsvenska staterna som fortfarande finns utanför det nya Sveriges gränser. Det trasiga övervakningssystemet har gjort att vi kunnat organisera oss och är nu redo att ta upp kampen mot våra förtryckare.


För ett fritt Sverige, för en egen vilja och för frihet för folket.

Gå med i Snapphanarna idag.