Förbundet

Förbundet för Välmående

Året är nu 2046, sedan det nya Sverige bildades har ett generationsskifte skett, de som var unga och arga under tiden för upploppen har stadgat sig och accepterat situationen de befinner sig i. Vi är ett produktivt folk i ett land som stadigt går framåt. Vår prövotid i Världsrådet har sedan länge passerat och vi är nu istället en av de fem länder som leder samarbetet. Folket minns den hemska tiden som var innan Förbundet styrde upp Sverige och håller sig i det stora hela lugna. De förstår att man ibland måste offra en del saker för att få andra. Den övervakning som vi utför begränsar till en viss del medborgarnas personliga integritet men de får en ökad säkerhet i gengäld. De allra flesta känner att det är värt det, självklart finns det alltid dem som vill stå upp mot överheten men så länge det hålls på en bra nivå är lite hopp och ifrågasättande bara nyttigt för de okunniga massorna.

Under åren har dock ett antal mindre uppror startats men det har nästan alltid räckt med en handfull arresteringar för att lugna ner befolkningen igen.


Vi har dock nyligen blivit informerade om att små splittrade motståndsgrupper börjat organisera sig och detta är självklart inget vi kan acceptera. Vare sig vi vill låtsas om det eller inte är vi beroende av att folket följer och gör som de blir tillsagda. Likt många gånger tidigare är det viktigt att vi målmedvetet slår ner även detta lilla uppror, om dessa tankar tillåts gro kan de sprida sig likt ogräs. Vi har lärt oss av misstagen från de som kom innan oss och vi kan inte låta några få individer få förstöra det som vi alla jobbat så hårt för att bygga upp.


Förbundet behöver alltid soldater som är villiga att göra det som krävs för att bibehålla det välstånd och säkerhet som det nya Sverige innebär.

Våra agenter arbetar hårt och källan till detta nya uppror bör snart vara funnen, när detta sker kommer vi att slå ner på dem hårt och visa folket vad som händer när man väljer anarki framför stabilitet.


I denna fråga finns det inga gråzoner, om du inte är en av oss, är du en av dem.

Gå med i Förbundets styrkor idag.